Pomáháme mladým studentům

uskutečnit své sny o studiu v zahraničí...

Jsme toho názoru, že v žádném případě nesmí být finanční a sociální situace překážkou talentovaným studentům k naplnění jejich cílů, snů a především potenciálu. Odpovědná a vyspělá společnost by měla podporovat ty nejnadanější a nejtalentovanější mladé studenty, protože právě oni jsou těmi, kteří budou utvářet budoucnost.

Splňte si své sny!

Nadační fond J&K je aktivitou Ondřeje Kanii a Tomáše Jízdného, kteří budou z vlastních prostředků financovat studium minimálně dvou výjimečně talentovaných českých studentů na elitních středních internátních školách v zahraničí s cílem následného studia na těch nejlepších světových univerzitách. Tato aktivita je reakcí na neschopnost a nesolidárnost určité části české společnosti, která má více než dost prostředků na to, aby pomohla mnoha lidem, a dlouhodobě tak posunula naši společnost dále, ale nečiní tak. Neuvědomují si totiž, že vzdělání mladí lidé s mezinárodní zkušeností a rozhledem jsou tou nejcennější a nejvýznamnější investicí pro každou společnost. Bohužel ve velké míře jsou mladí a talentovaní studenti limitováni finanční situací své rodiny, která není schopna zaplatit vysoké výdaje za kvalitní zahraniční studium.

Cítíme tak, že i vzhledem k naší životní zkušenosti, je morální povinností každého člověka, kterému někdy někdo pomohl, aby pomohl dalším, pokud má na to prostředky. Tím se řídíme, a proto jsme založili tento nadační fond.

Nadační fond J&K vznikl jako projekt Ondřeje Kanii a Tomáše Jízdného, majitelů společnosti J&K Enterprises, spravující například agenturu JK Education, orientovanou na to nejkvalitnější zahraniční vzdělání nebo pořádající největší veletrh zahraničních škol ve Střední Evropě.

více o agentuře

Aktuality

O nás

Příběh studenta, který neměl ani dolar

Před pěti lety pracovníci pár set z nejkvalitnějších internátních škol v USA a Kanadě obdrželi e-mail od mladého studenta z Brna, České republiky, který jim psal, že je jeho snem studovat na jejich škole, ale bohužel vzhledem k rodinné situaci nemá ani dolar na školné, ale je ochoten pro plné stipendium udělat cokoliv. Někteří neodepsali, jiní zase napsali, že bohužel škola neposkytuje ani poloviční stipendia, natož stipendia plná. Po sedmi měsících odepsala představitelka jedné malé školy ve státě New York, že je zaujal jeho příběh a že jsou ochotni mu dát příležitost. Škola to nebyla nijak proslulá, ani velká, ale bylo to místo, které onomu studentu změnilo život, protože poznal úžasné lidi, úžasnou zemi a otevřel se před ním celý svět. Po dvou letech, po maturitě, se vrátil a zkoušel chodit za českými milionáři a miliardáři a prosil je o peníze na nadaci, kterou by chtěl založit, která by pomáhala nemajetným, ale talentovaným českým studentům s financováním jejich studia na kvalitních internátních školách v zahraničí, z kterých následně mohou studenti pokračovat na ty nejlepší světové univerzity, a kdo ví, jednoho dne se třeba vrátí zpět do Česka a budou z nich lidé, kteří povedou tuhle zemi k lepšímu. Nikoho to nezajímalo. Tento student spolu se svým kamarádem z dětství začali v devatenácti letech podnikat. Po třech letech podnikání se jim velice daří, posílají desítky českých studentů na ty nejkvalitnější zahraniční střední školy a ti studenti skutečně pokračují na vynikajících zahraničních univerzitách, pořádají velký veletrh zahraničních středních škol v Praze a tvoří další projekty, které se týkají vzdělávání . Nicméně v průběhu jejich tříleté práce dostali nespočet e-mailů od výjimečně talentovaných studentů, kteří ovšem pocházeli ze sociálně slabých poměrů a nebyli tak schopni zaplatit stovky tisíc ročně za studium na tomto typu škol. Peníze tak dělily výjimečně talentované studenty od toho, aby si splnili své sny a naplno využili svůj potenciál. Nepomohl jim ani stát, ani firmy, ani nadace, ani banky, nikdo.

Ten krátký příběh je o mně a o mém společníkovi. Protože jsme přesvědčeni, že peníze by neměly být bariérou mezi člověkem a jeho sny, rozhodli jsme se z vlastních prostředků podpořit každý rok několik výjimečně talentovaných studentů, kteří mají velké sny a velký potenciál, ale dělí je od jejich naplnění finanční situace rodiny. Třeba jednou budete právě Vy tím, kdo bude pomáhat dalším, protože budete vědět, že dobročinnost někoho druhého je z části Vaším úspěchem, a budete tak cítit povinnost pomáhat tak, jak bylo pomoženo Vám. A tak to cítím já.

Ondřej Kania, Předseda Nadačního Fondu J&K

Jak probíhá výběrové řízení?

Pomůžeme dvěma výjimečně talentovaným studentům deváté třídy základní školy až třetího ročníku střední školy, kteří sní o tom, že ve školním roce 2016/2017 budou studovat v zahraničí a perspektivně mají cíl a ambici pokračovat na ty nejlepší světové univerzity, ale kvůli finanční situaci rodiny si něco takového nemohou dovolit.

1. krok

Nejprve  

2. krokTvoji přihlášku posoudí vedení JK Education

3. krokJdi za svým snem!Začátek výběrového řízení: 1.9.2017
Konec výběrového řízení: 30.11.2017
Hledáme: Výjimečně talentované studenty, kteří mají odhodlání, ideály, sny a nebojí se výzev a tvrdé práce.

Na konci výběrového řízení se správní rada Nadačního Fondu J&K sejde a vybere nejlepší uchazeče, které si následně pozve na osobní pohovor.
Dvěma studentům, kteří budou vybráni ve výběrovém řízení, bude plně proplaceno školné na jedněch z nejlepších internátních středních škol na světě.

Přihlášení do výběrového řízení:

Donoři

Nepřáli bychom si nic jiného, než pomoct každému, kdo o pomoc požádá. To bohužel není v našich silách a pravděpodobně v silách nikoho v této zemi. Nicméně alespoň několik studentů je stále lepší než nic. Naše kapacity jsou omezeny pouze na dva studenty ročně. Věříme však, že budeme schopni najít dostatek lidí, kteří budou sdílet naše přesvědčení, že peníze by neměly stát v cestě mladým, talentovaným lidem, kteří jednoho dne mohou naši zemi posunout o kus dál. Ano, je to investice, ze které se Vám nic nevrátí, ani na ní nevyděláte, možná na ní však jednou vydělá celá naše společnost a možná i celý svět.


Připojte se k nám a pomozte nám rozšířit počet studentů, které Nadační Fond J&K pošle do světa. Každá, i sebemenší pomoc je vítána.
Kontaktujte nás prosím na info@nfjk.cz nebo na tel. čísle +420 605 341 411.

Přečtěte si náš blog

ZOBRAZIT VÍCE

Vzdělávací systém z roku 1774, aneb české školství v roce 2015

datum: 31. sprna, autor: Ondřej Kania

Přesně před 241 lety zavedla císařovna Marie Terezie povinnou školní docházku. Důvody byly jasné. Vzhledem k nastupující průmyslové revoluci, bylo potřeba vychovat pracovní sílu, která uměla číst, psát, počítat a která byla schopna naučit se základním dovednostem v rámci tehdejší ekonomiky, především v oblasti výroby. Třídy byly velké, vyučování založeno na memorování a biflování a tím pádem na utlumení individuality každého studenta. Tehdejší doba nevyžadovala individuality, ale dělníky. Bohužel můžeme konstatovat, že se od té doby příliš nezměnilo. Samozřejmě jsme zažili dvě světové války a dlouhou totalitu, tedy události, které české školství vysoce poškodily. Po revoluci roku 1989 byla velká příležitost s tímto systémem něco udělat, podívat se na západ a aplikovat systém, který je více individualizovaný a který u žáků zachytí problémy včas a napraví je, ale my jsme ponechali systém, který tyto problémy z principu vytváří.

Ve své práci se každý rok setkávám s desítkami nesmírně talentovaných, českých studentů, kteří chtějí opustit náš vzdělávací systém a přesunout se do zahraničí, především do USA a Kanady. Oni i jejich rodiče popisují při každé schůzce tytéž problémy. Studenti jsou rozděleni do tříd podle věku, nikoliv podle vědomostí a nedostatků. Třídy jsou velké, učitelé špatně placení, nemotivovaní, systém studenty vůbec nemotivuje a vůbec nepodporuje kreativní myšlení. Český vzdělávací systém nejen, že podporuje, ale vyžaduje memorování a to v době, kdy si během dvou vteřin můžete de facto každou informaci vyhledat na internetu. Ve třídě je třicet studentů, kteří mají různé znalosti a nedostatky v konkrétních předmětech, jsou tak navzájem brzděni druhými a nikdo se nikam neposune. Studenti studují naprosto nesmyslný počet předmětů během jednoho týdne, upřednostňujeme kvantitu nad kvalitou. Pokud je student zvídavý a aktivní, tak je mnohdy posazen do zadní lavice, protože příliš vyrušuje. Představme si tu šílenou situaci, kdy dnes šestileté děti, mnohdy již schopné si sami zapnout tablet, stáhnout hry, spustit je a hrát, nebo v mnoha případech děti schopné ovládat mobilní telefon mnohem lépe než jejich rodiče, přijdou 1. září do třídy, kde před nimi bude černá tabule, křídy, sešity a papírové učebnice.  Dnešní generace prvňáků je tou technologicky nejvyspělejší, která tu kdy byla. Pokud by byli systematicky podporování, dokázali by v budoucnu úžasné věci. My je ale pošleme do systému, který je bude 13 let kazit a vrátí je do roku 1774.

Na západě je to přesně naopak. Studenti, se kterými pracuji a kteří studují na desítkách z vynikajících amerických internátních středních škol, přijdou do prostředí, které je uzpůsobeno dnešní době. V podstatě sami si do velké míry určují, jaké předměty chtějí studovat. Pokud mají nadání například na matematiku, tak mohou přeskočit standardní obtížnost matematiky pro studenty devátého ročníku a studovat matematiku pokročilejší, až se za pár let mohou už na střední škole dostat k matematice univerzitní. Studenti, kteří vědí, že směřují ke studiu práva nemusí studovat fyziku, nebo chemii. Předpokládá se, že z docházky na základní školu mají dostatečné základní znalosti a následně mohou zkoušet různé předměty a zájmové kroužky (které zde probíhají v rámci školy a jsou jich desítky), až objeví, jaký obor by je do budoucna nejvíce bavil a jakým směrem by se chtěli v budoucnu ubírat.

Na západě je směřování vzdělávacího systému jasné. Vede a stále více povede k naprosté individualizaci vzdělávání a tomu se vše uzpůsobuje. Je zde několik obtížností u každého předmětu, malé třídy, takže učitelé jsou schopni zachytit problémy u jednotlivých studentů hned v zárodku a studenti, pokud dobře pracují, jsou schopni postupovat v daném předmětu stále do vyšších a vyšších obtížností. Studenti vytváří různé projekty a pracují v kolektivu, například mají zadání vymyslet podnikání, popsat co budou nabízet za produkt, jak jej dostat mezi lidi a následně to konzultují s místními podnikateli. Velká část jejich studia probíhá v digitalizované podobě, to znamená ve vzdělávacích systémech, na internetu, pomocí interaktivních videí apod. V podstatě to, co navrhoval před staletími Komenský, tedy „Škola hrou“ se realizuje na západě a je to vidět. Samozřejmě, že ve srovnávacích testech mají nejlepší výsledky Asiaté. Proč? Protože dovedli memorování na úplně jinou úroveň, ze studentů je jakákoliv individualita „vymlácena“ hned v prvních letech školní docházky a to vede k tendencím k sociální izolaci a k tuctovosti. Mají sice vynikající výsledky z testů, ale zkuste si vzpomenout na nějaké důležité inovace, či technologické firmy které například z Číny pocházejí? Všechno zkopírují a ještě k tomu špatně.

Nejlepší univerzity, nejlepší technologie a inovace, nejlepší vědci a nejlepší firmy pocházejí ze zemí, kde je systém školství založen na individuálním vzdělávání, na motivaci studentů a na rychlé adaptaci nových technologií v rámci vzdělávacího systému. Budoucnost naší země a našeho světa leží v rukou mladých studentů a když jim české školství není schopné pomoci naplnit jejich potenciál, věříme, že je naší povinností pomoct těmto studentům k naplnění jejich potenciálu mimo naši zemi s nadějí, že se v budoucnu vrátí a posunou naši společnost o několik kroků dále.

„Ten má právo kritizovat, kdo má odvahu pomáhat.“
Abraham Lincoln

Kontaktní Údaje

Předseda Nadačního Fondu
  Ondřej Kania
  +420 605 341 411
  kania@nfjk.cz

Mistopředseda Nadačního Fondu
  Tomáš Jízdný
  +420 608 353 051
  jizdny@nfjk.cz

Sídlo Nadačního Fondu
Jírovcova 61
623 00
Brno

Kanceláře
Vienna Point 2
Vídeňská 119
619 00, Brno

Napiště nám zprávu: